Velkommen

Har du brug for hjælp i forbindelse med din sag i dit pensionsselskab?

Foto: Trine Bukh

Eller er du faret vild i love og paragraffer i forbindelse med din sygemelding? 

Jeg tilbyder privat socialrådgivning og forsikringsrådgivning, uden at det koster en formue. 

Kontakt mig på telefon 40538466 – eller skriv til mig: Info@hellecarlstedtlundgreen.dk 

Et godt råd koster ikke noget.

Jeg vil gøre alt, hvad jeg kan for at hjælpe dig videre i dit forløb.

Helle Carlstedt Lundgreen

 

Hvem er jeg?

Mit navn er Helle Carlstedt Lundgreen

Jeg tilbyder privat socialrådgivning og forsikringsrådgivning (udbetaling af tab af erhvervsevne og ved visse kritiske sygdomme) til både private, pensionsmæglere og til private virksomheder, der ønsker hjælp til deres medarbejdere.

Foto: Tine Bukh

Bag mig, har jeg en bred erfaring, da jeg har været ansat om skatterådgiver, voksenunderviser og som arbejdsmarkedsrådgiver i et jobcenter. Siden 2017 har jeg arbejdet med mennesker med helbredsproblemer.

I jobcentret arbejdede jeg først med sygedagpenge og blev efterfølgende ansat som virksomhedskonsulent, hvor jeg, ved siden af opfølgning på fleksjobbere, afklarede syge borgeres arbejdsevne, og sidst var jeg ansat hos en pensionsmægler, hvor jeg arbejdede som socialkonsulent, claims specialist og teamleder, inden jeg blev selvstændig socialkonsulent tilbage i 2018.

Mit fokus er at hjælpe folk med at komme videre, at få dem tilbage på arbejdsmarkedet efter lang tids sygdom eller finde en ny vej i livet. Mit speciale er helbredsvurderinger, som jeg bruger i forbindelse med afgørelser om udbetaling af Tab af erhvervsevne (TAE) og visse kritiske sygdomme (KS).

I 2011 blev jeg færdig med en Diplomuddannelse (Prof. Bach) på Den Sociale Højskole inden for beskæftigelses-indsatsen. Herunder den virksomhedsrettede indsats, Sygedagpengeloven og Lov om aktiv beskæftigelse. Fleksjob og førtidspension, og rådgivning af udsatte i forhold til arbejdsmarkedet.

Referencer

“Da jeg blev ramt af alvorlig sygdom og desperat forsøgte at hitte rede i love/paragraffer, bureaukrati og indviklede forsikringsbetingelser mistede jeg fuldstændig overblikket og blev slået helt ud. Heldigvis var jeg så heldig, at Helle Lundgreen midt i forløbet blev tilknyttet min forsikrings- og sygedagpengesag. 
Hurtigt fik Helle skabt et overblik over min situation og mine muligheder, som hun formåede at redegøre for i et forståeligt sprog. Det var derfor en meget stor hjælp at møde en så faglig stærk person som Helle Lundgreen, der tilmed på empatisk og tillidsvækkende facon tog hånd om mig og min sag og hjalp mig igennem junglen af papir og regler i en meget svær tid”. 

Eva H tidligere HR chef i den finansielle sektor

“Jeg blev diagnosticeret med en alvorlig uhelbredelig sygdom som 42-årig, og alenemor til en 2-årig. Efter knapt et par år, syntes jeg ikke, at jeg jobmæssigt kunne holde til det mere og ville derfor søge om fleksjob. Jeg var meget nervøs for både min jobsituation, men også for min fremtidige økonomi.
Jeg var så heldig, at min arbejdsplads satte mig i kontakt med Helle Lundgreen.
Jeg troede kun, at jeg skulle holde et enkelt møde med Helle, men nej. Fra den første dag og til mit fleksjob var på plads, var Helle dedikeret min sag. Jeg husker, at jeg syntes, at det var en uhørt luksus. Helle var altid et skridt foran, vidste hvad der nu skulle ske. Hun var bisidder ved alle møderne og havde styr på alle dokumenter, tidsfrister, og muligheder.
Jeg blev simpelthen båret igennem processen.

Tina N, tidligere projektleder i medicinalindustrien

“I august 2010 blev min kone indlagt på Aarhus Universitetshospital og kort tid efter indlæggelsen blev der konstateret uhelbredelig cancer i sidste stadie.
På det tidspunkt var min kone ansat som ingeniør i en større virksomhed indenfor bygge og anlæg. Jeg var ansat i en mellemstor virksomhed, hvor jeg var en del af ledelsen. Vores børn (tvillinger) var på det tidspunkt 3 år.
Lægerne fortalte os, at måske var min kone heldig og havde måske 30 dage tilbage at leve i…
Virksomheden, hvor min kone var ansat, foranledigede derfor kontakten til Helle Lundgreen. På det tidspunkt var både min kones – og mit eget verdensbillede fuldstændig væltet.
Det blev til mange samtaler, mails m.m., hvor Helle levede sig fuldstændig ind i vores situation samtidig med, at hun på professionel vis hjalp os i forhold til de mange og svære beslutninger, som der skulle tages på meget kort tid.
Jeg oplevede Helle, som en stærk personlighed, hvor hendes empati og professionalisme betød, at jeg og min kone havde et fast holdepunkt i forhold til regler, papirer og hvad ellers der dukkede op under forløbet.”

Kim Blaabjerg, Tidligere R&D Manager.

Kontakt

Socialkonsulent og Claims Specialist
Helle Carlstedt Lundgreen
Kæruldvej 29
3300 Frederiksværk

info@hellecarlstedtlundgreen.dk

Mobil: 40538466

Copyright 2021 Helle Carlstedt Lundgreen

Medsponser af en hjertestarter i Kregme 2020