GDPR – opbevaring af personfølsomme oplysninger


Din sag fra kommune eller pensionsselskab indhenter du selv og sender til mig via Postnord. Jeg vil ikke anbefale, at du sender fortrolige oplysninger via mail, men hvis du vælger at gøre det alligevel, sørger jeg for at gemme oplysninger på et sikkert drev.

For at kunne behandle din sag, vil jeg opbevare følgende:
Cpr. nummer, køn, fødselsår, navn, adresse, e-mailadresse, telefonnummer, helbredsoplysninger, uddannelsesniveau og beskæftigelsesstatus og -erfaring. Alle helbredsoplysninger vil blive slettet ved sagens afslutning efter nærmere aftale. Kontaktoplysningerne gemmes i op til et år efter sagens afslutning.

Inden jeg starter sin sag op, vil jeg sende dig en samtykkeerklæring, her vil bl.a. stå følgende:

Jeg bekræfter ved min underskrift på denne erklæring, at:

  • Jeg er indforstået med, at de nævnte databehandlere registrerer og behandler personoplysninger om mig i forbindelse med behandlingen af min sag.
  • Jeg er oplyst om, at jeg kan klage over behandling af personoplysninger hos Datatilsynet, Borgergade 28, 1300 København K, tlf.: 33193200, eller via mail: dt@datatilsynet.dk.
  • Jeg er indforstået med, at det er frivilligt at underskrive denne samtykkeerklæring. Jeg kan til enhver tid tilbagekalde mit samtykke.
  • At jeg giver samtykke til at nævnte databehandler, må modtage og videregive personlige og helbredsoplysninger med bopælskommunen og undertegnedes pensions- og forsikringsselskab/er.
  • Jeg er bekendt med, at alle råd og vejledning givet af databehandler kun er vejledende og kan ikke stilles til ansvar for afgørelser truffet af tredjepart, og kun bopælskommunen, forsikringsselskabet og evt. andre myndigheder har den endelige myndighed til at træffe en endelig afgørelse.
  • Hvis der sker et brud på datasikkerheden, vil databehandler kontakte Datatilsynet senest 72 timer efter at bruddet er konstateret.