Hvem er jeg?

Mit navn er Helle Carlstedt Lundgreen

Jeg tilbyder privat socialrådgivning og forsikringsrådgivning (udbetaling af tab af erhvervsevne og ved visse kritiske sygdomme) til både private, pensionsmæglere og til private virksomheder, der ønsker hjælp til deres medarbejdere.

Foto: Tine Bukh

Bag mig, har jeg en bred erfaring, da jeg har været ansat om skatterådgiver, voksenunderviser og som arbejdsmarkedsrådgiver i et jobcenter. Siden 2017 har jeg arbejdet med mennesker med helbredsproblemer.

I jobcentret arbejdede jeg først med sygedagpenge og blev efterfølgende ansat som virksomhedskonsulent, hvor jeg, ved siden af opfølgning på fleksjobbere, afklarede syge borgeres arbejdsevne, og sidst var jeg ansat hos en pensionsmægler, hvor jeg arbejdede som socialkonsulent, claims specialist og teamleder, inden jeg blev selvstændig socialkonsulent tilbage i 2018.

Mit fokus er at hjælpe folk med at komme videre, at få dem tilbage på arbejdsmarkedet efter lang tids sygdom eller finde en ny vej i livet. Mit speciale er helbredsvurderinger, som jeg bruger i forbindelse med afgørelser om udbetaling af Tab af erhvervsevne (TAE) og visse kritiske sygdomme (KS).

I 2011 blev jeg færdig med en Diplomuddannelse (Prof. Bach) på Den Sociale Højskole inden for beskæftigelses-indsatsen. Herunder den virksomhedsrettede indsats, Sygedagpengeloven og Lov om aktiv beskæftigelse. Fleksjob og førtidspension, og rådgivning af udsatte i forhold til arbejdsmarkedet.