Referencer

“Da jeg blev ramt af alvorlig sygdom og desperat forsøgte at hitte rede i love/paragraffer, bureaukrati og indviklede forsikringsbetingelser mistede jeg fuldstændig overblikket og blev slået helt ud. Heldigvis var jeg så heldig, at Helle Lundgreen midt i forløbet blev tilknyttet min forsikrings- og sygedagpengesag. 
Hurtigt fik Helle skabt et overblik over min situation og mine muligheder, som hun formåede at redegøre for i et forståeligt sprog. Det var derfor en meget stor hjælp at møde en så faglig stærk person som Helle Lundgreen, der tilmed på empatisk og tillidsvækkende facon tog hånd om mig og min sag og hjalp mig igennem junglen af papir og regler i en meget svær tid”. 

Eva H tidligere HR chef i den finansielle sektor

“Jeg blev diagnosticeret med en alvorlig uhelbredelig sygdom som 42-årig, og alenemor til en 2-årig. Efter knapt et par år, syntes jeg ikke, at jeg jobmæssigt kunne holde til det mere og ville derfor søge om fleksjob. Jeg var meget nervøs for både min jobsituation, men også for min fremtidige økonomi.
Jeg var så heldig, at min arbejdsplads satte mig i kontakt med Helle Lundgreen.
Jeg troede kun, at jeg skulle holde et enkelt møde med Helle, men nej. Fra den første dag og til mit fleksjob var på plads, var Helle dedikeret min sag. Jeg husker, at jeg syntes, at det var en uhørt luksus. Helle var altid et skridt foran, vidste hvad der nu skulle ske. Hun var bisidder ved alle møderne og havde styr på alle dokumenter, tidsfrister, og muligheder.
Jeg blev simpelthen båret igennem processen.

Tina N, tidligere projektleder i medicinalindustrien

“I august 2010 blev min kone indlagt på Aarhus Universitetshospital og kort tid efter indlæggelsen blev der konstateret uhelbredelig cancer i sidste stadie.
På det tidspunkt var min kone ansat som ingeniør i en større virksomhed indenfor bygge og anlæg. Jeg var ansat i en mellemstor virksomhed, hvor jeg var en del af ledelsen. Vores børn (tvillinger) var på det tidspunkt 3 år.
Lægerne fortalte os, at måske var min kone heldig og havde måske 30 dage tilbage at leve i…
Virksomheden, hvor min kone var ansat, foranledigede derfor kontakten til Helle Lundgreen. På det tidspunkt var både min kones – og mit eget verdensbillede fuldstændig væltet.
Det blev til mange samtaler, mails m.m., hvor Helle levede sig fuldstændig ind i vores situation samtidig med, at hun på professionel vis hjalp os i forhold til de mange og svære beslutninger, som der skulle tages på meget kort tid.
Jeg oplevede Helle, som en stærk personlighed, hvor hendes empati og professionalisme betød, at jeg og min kone havde et fast holdepunkt i forhold til regler, papirer og hvad ellers der dukkede op under forløbet.”

Kim Blaabjerg, Tidligere R&D Manager.